Jaatinen, O. (2021) ”Leo Montosen kuvat”, Maaseutututkimus, 29(1), ss. 122–129. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109040 (Viitattu: 26tammikuuta2022).