Oinas, P. (2023) ”Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana”, Maaseutututkimus, 31, ss. 55–79. doi: 10.51807/maaseutututkimus.119733.