Salmivuori, E. (2022) ”Tutkimuskirjallisuuden tarjoamia määritelmiä ja tulkintoja alueiden elinvoimasta sekä maaseudun elinvoimaisuustekijöistä”, Maaseutututkimus, 30(1), ss. 88–107. doi: 10.51807/maaseutututkimus.119797.