Toimitus (2022) ”Maaseutututkijatapaaminen ’Kestävät paikallisyhteisöt’ Lappeenrannassa 25.-26.8.2022 ”, Maaseutututkimus, 30(1), ss. 138–139. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/120243 (Viitattu: 12elokuuta2022).