Toimitus (2022) ”MUA-yhdistyksen gradupalkinto Ilona Laaksolle”, Maaseutututkimus, 30(2), s. 100. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125391 (Viitattu: 24heinäkuuta2024).