Koppelmäki, K. (2023) ”Kiertotalouden mukainen ruoantuotanto perustuu paikallisuuteen ”, Maaseutututkimus, 31, ss. 121–129. doi: 10.51807/maaseutututkimus.129443.