Jumppanen, A. ja Suutari, T. (2023) ”Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa: Jyrki Lehtola: Tesla metsässä. Kohtuuttomia esseitä. 2019. Tunteista. Trans-esseitä. 2021. Ihan sama. Kirjallisia esseitä. 2023. ”, Maaseutututkimus, 31(1), ss. 63–67. doi: 10.51807/maaseutututkimus.131153.