Heikkurinen, P. (2023) ”Kaupunkiviljelystä ruokaturvaa? Suomalainen elämäntapa murroksessa”, Maaseutututkimus, 31(1), ss. 49–55. doi: 10.51807/maaseutututkimus.131203.