Toimitus (2023) ”Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023”, Maaseutututkimus, 31(1), s. 85. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131283 (Viitattu: 9joulukuuta2023).