Toimitus (2023) ”Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023”, Maaseutututkimus, 31(1), s. 86. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131464 (Viitattu: 29marraskuuta2023).