Turunen, M., Rasmus, S., Järvenpää, J. ja Kivinen, S. (2020) ”Metsätalouden ja porotalouden keskinäiset vaikutukset ja suhteen muutokset Pohjois-Suomessa”, Maaseutututkimus, 28(1), ss. 29–67. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94484 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).