Tantarimäki, S. (2020) ”Etätyö tulee taas! : Työn murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet maaseudun kunnille ja kaupungeille”, Maaseutututkimus, 28(1), ss. 85–102. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94488 (Viitattu: 7elokuuta2020).