Kopkina, N. (2020) ”Mame”, Maaseutututkimus, 28(2), ss. 124–135. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/99291 (Viitattu: 17huhtikuuta2021).