[1]
T. Muilu ja O. Voutilainen, ”Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän toimivuus ja kehittäminen”, maaseutututkimus, vsk. 29, nro 1, ss. 60–83, touko 2021.