[1]
P. Oinas, ”Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana”, maaseutututkimus, vsk. 31, ss. 55–79, kesä 2023.