[1]
E. Salmivuori, ”Tutkimuskirjallisuuden tarjoamia määritelmiä ja tulkintoja alueiden elinvoimasta sekä maaseudun elinvoimaisuustekijöistä”, maaseutututkimus, vsk. 30, nro 1, ss. 88–107, kesä 2022.