[1]
M. Weckroth, K. Hamunen, ja L. Leskinen, ”Digitaalisuus ja maaseudun sosiaalinen pääoma – sopeutumista hybridiratkaisujen kautta?”, maaseutututkimus, vsk. 30, nro 1, ss. 118–128, kesä 2022.