[1]
N. Räty ja T. Ryynänen, ”Tulevaisuuden ruokateknologiat ja maaseutujen muutosjoustavuus: Kotieläintuottajien näkemyksiä solumaataloudesta”, maaseutututkimus, vsk. 31, ss. 81–110, kesä 2023.