[1]
Toimitus, ”MUA-yhdistyksen gradupalkinto Ilona Laaksolle”, maaseutututkimus, vsk. 30, nro 2, s. 100, joulu 2022.