[1]
K. Rimhanen, K. Aro, P. Rikkonen, ja L. Rosengren, ”Ruokajärjestelmän resilienssin edistämiseksi on lisättävä tuotannon monimuotoisuutta, uusiutuvan energian tuotantoa ja työvoiman liikkuvuutta”, maaseutututkimus, vsk. 31, ss. 111–119, kesä 2023.