[1]
A. Jumppanen ja T. Suutari, ”Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa: Jyrki Lehtola: Tesla metsässä. Kohtuuttomia esseitä. 2019. Tunteista. Trans-esseitä. 2021. Ihan sama. Kirjallisia esseitä. 2023. ”, maaseutututkimus, vsk. 31, nro 1, ss. 63–67, heinä 2023.