[1]
Toimitus, ”Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023”, maaseutututkimus, vsk. 31, nro 1, s. 85, heinä 2023.