[1]
Toimitus, ”Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023”, maaseutututkimus, vsk. 31, nro 1, s. 86, heinä 2023.