Toimitus. ”MUA-Yhdistyksen Gradupalkinto Ilona Laaksolle”. Maaseutututkimus, vsk. 30, nro 2, joulukuuta 2022, s. 100, https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125391.