Koppelmäki, K. ”Kiertotalouden mukainen ruoantuotanto perustuu paikallisuuteen ”. Maaseutututkimus, vsk. 31, kesäkuuta 2023, ss. 121-9, doi:10.51807/maaseutututkimus.129443.