Heikkurinen, P. ”Kaupunkiviljelystä ruokaturvaa? Suomalainen elämäntapa murroksessa”. Maaseutututkimus, vsk. 31, nro 1, heinäkuuta 2023, ss. 49-55, doi:10.51807/maaseutututkimus.131203.