Toimitus. ”Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023”. Maaseutututkimus, vsk. 31, nro 1, heinäkuuta 2023, s. 85, https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131283.