Toimitus. ”Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023”. Maaseutututkimus, vsk. 31, nro 1, heinäkuuta 2023, s. 86, https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131464.