Toimitus. ”MUA-Yhdistyksen Gradupalkinto Ilona Laaksolle”. Maaseutututkimus 30, no. 2 (joulukuuta 13, 2022): 100. Viitattu maaliskuuta 29, 2023. https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125391.