1.
Oinas P. Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana. maaseutututkimus [Internet]. 1. kesäkuuta 2023 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];31:55-79. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/119733