1.
Salmivuori E. Tutkimuskirjallisuuden tarjoamia määritelmiä ja tulkintoja alueiden elinvoimasta sekä maaseudun elinvoimaisuustekijöistä. maaseutututkimus [Internet]. 21. kesäkuuta 2022 [viitattu 14. elokuuta 2022];30(1):88-107. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/119797