1.
Weckroth M, Hamunen K, Leskinen L. Digitaalisuus ja maaseudun sosiaalinen pääoma – sopeutumista hybridiratkaisujen kautta?. maaseutututkimus [Internet]. 21. kesäkuuta 2022 [viitattu 14. elokuuta 2022];30(1):118-2. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/119905