1.
Toimitus. MUA-yhdistyksen gradupalkinto Ilona Laaksolle. maaseutututkimus [Internet]. 13. joulukuuta 2022 [viitattu 29. maaliskuuta 2023];30(2):100. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125391