1.
Rimhanen K, Aro K, Rikkonen P, Rosengren L. Ruokajärjestelmän resilienssin edistämiseksi on lisättävä tuotannon monimuotoisuutta, uusiutuvan energian tuotantoa ja työvoiman liikkuvuutta. maaseutututkimus [Internet]. 1. kesäkuuta 2023 [viitattu 12. kesäkuuta 2024];31:111-9. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/129441