1.
Koppelmäki K. Kiertotalouden mukainen ruoantuotanto perustuu paikallisuuteen . maaseutututkimus [Internet]. 1. kesäkuuta 2023 [viitattu 30. marraskuuta 2023];31:121-9. Saatavissa: https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/129443