https://journal.fi/maaseutututkimus/issue/feed Maaseutututkimus 2023-12-05T09:59:19+02:00 Irene Kuhmonen irene.a.kuhmonen@jyu.fi Open Journal Systems <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141602 Monitieteisen maaseutututkimuksen askeleet kohti tieteidenvälistä ongelmanratkaisua 2023-11-29T23:59:39+02:00 Torsti Hyyryläinen 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137164 Maaseutuja kaupungissa: Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta 2023-09-25T11:06:52+03:00 Tuomas Honkaniemi 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141117 Maisema ajan ulkopuolella 2023-11-16T22:53:33+02:00 Katri Lassila 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138668 Sosiaalisesti oikeudenmukainen maaseutu? 2023-11-08T23:23:48+02:00 Aapo Jumppanen Marja Enbuska Atte Penttilä Toni Rajala 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138075 Suomalaisen luomutuotannon ja monitieteisen luomututkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta 2023-10-20T12:07:18+03:00 Sari Iivonen 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141712 Maaseutututkimus-lehden päätoimittajaksi! 2023-12-04T16:58:42+02:00 Toimitus 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141713 Kirjoittajakutsu Maaseutututkimuksen TEEMA-julkaisuun 2025 2023-12-04T17:02:01+02:00 Toimitus 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137910 Mäkitornin merkkaama maaseutumaisema – eletty tila ja menneen mielikuva 2023-10-12T14:29:57+03:00 Ismo Björn <p>Hyppyrimäki kuului olennaisena osana suomalaiseen kylämaisemaan 1930-luvulta aina 1960-luvun alkuun saakka. Hyppyreiden rakentaminen, niiden olemassaolo ja käyttö sekä niiden lähes yhtäaikainen katoaminen kertovat omalta osaltaan suomalaisen maaseudun muutoksesta. Mäkitorni, yksittäinen ja varsin yksinkertainen rakennelma avaa yllättäviä polkuja maaseudun historialliseen maisemaan ja paljastaa sen kerroksellisuuden. Vaikka monet vanhat mäkitornit ovat jo hävinneet tai häviämässä, voidaan maisemasta niiden sisältämien muistojen kautta lukea kansallisia merkityksenantoja. Mäkitorni oli ja on suomalaisen urheilumenestyksen majakka, mutta hyppyri kertoo olemassaolollaan tai muistollaan myös aikakautensa yhteiskunnasta, sen rakenteesta ja valtasuhteista. Koska mäkihyppy oli vuosikymmenet osa suomalaiskansallista menestystarinaa, suurta kansallista urheilukertomusta, niin jo pelkkä tieto, että kylässä ja tällä paikalla on ollut joskus mäkitorni, ohjaa näkemään kylämaiseman ei-reaalisena ja suomalaiskansallisena. Maisemassa voi nähdä jotain sellaista, mitä siinä ei enää ole.</p> 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/130741 Yli sinisten vaarojen: Affektiivisuus Sotkamoa käsittelevissä novelleissa 2023-06-07T17:10:51+03:00 Maarit Sireni <p>Artikkelissa tarkastellaan paikkaan liitettyjä tunteita ihmismaantieteen ja affektien tutkimuksen käsitteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä kokemukset ja aistimukset tuottavat paikan tunnun, vaikuttavat yksilöiden käsityksiin itsestään paikkakuntalaisina ja vahvistavat paikkatunnetta. Tutkimuksessa tunnistetaan eri tavoin ilmaistuja tunnekokemuksia kiinnittäen huomiota sekä nimettyihin tunteisiin että kehollisiin tunnetiloihin eli affekteihin. Aineisto koostuu Sotkamo 375 vuotta -novellikirjoituskilpailun teksteistä. Analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Nimettyjä tunnesanoja teksteissä ovat kaipaus, ylpeys, rakkaus, ikävä ja rauha. Keholliset tunnekokemukset kytkeytyvät Sotkamon maisemiin ja luonnonelementteihin sekä myös paikkakunnan historiaan ja suulliseen perinteeseen.</p> 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138103 Maalaisuus on tunne. Taiteilija Iiu Susirajan haastattelu 2023-10-23T14:48:13+03:00 Anni Rannikko 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138102 Paikkaseksikkyyttä maaseudulla 2023-10-23T13:39:52+03:00 Sulevi Riukulehto 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138535 Maaseudun tulevaisuus on oikeuden­mukaisessa kestävyysmurroksessa. Tuuli Orasmaan kirja rakentaa syyllistämiskeskustelun ylittävää siltaa maatalouden ympäristökysymysten kohtaamiseen 2023-11-06T13:14:44+02:00 Juha Helenius 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141193 Takaisin Hämeeseen 2023-11-20T13:54:12+02:00 Katri Lassila 2023-12-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus