https://journal.fi/maaseutututkimus/issue/feed Maaseutututkimus 2022-12-13T18:41:35+02:00 Torsti Hyyryläinen pt@maaseutututkimus.fi Open Journal Systems <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/122806 Ymmärrettävästi ja tiiviisti Suomen aluekehityksen pitkistä aalloista 2022-11-03T15:11:03+02:00 Markku Mattila markku.mattila@utu.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/124762 Ismo Björn on kirjoittanut kirjan Karjalan tutkimuslaitoksesta 2022-11-21T12:21:00+02:00 Sulevi Riukulehto sulevi.riukulehto@helsinki.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/122757 Has COVID-19 affected urban-to-rural and rural-to-urban migration patterns? 2022-11-01T14:03:54+02:00 Aapo Jumppanen aapo.jumppanen@helsinki.fi Toni Ahvenainen toni.ahvenainen@migrationinstitute.fi Urszula Ala-Karvia urszula.ala-karvia@helsinki.fi Shinichi Hanada shanada@hirosaki-u.ac.jp Markku Mattila markku.mattila@migrationinstitute.fi Mitsuaki Hasegawa mitsuaki_hasegawa@pref.aomori.lg.jp Fumihiko Koyata koyata@hirosaki-u.ac.jp Young-Jun Lee yjlee@hirosaki-u.ac.jp Sang-woo Park parksw@knu.ac.kr Mika Raunio mika.raunio@migrationinstitute.fi Erkki Välimäki erkki.valimaki@seinajoki.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/122759 Kiertotalous maaseudun matkailuyrityksessä – muutakin kuin kierrätystä 2022-11-01T16:49:11+02:00 Sanna-Mari Renfors sanna-mari.renfors@samk.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/124933 Kylätoiminnan merkittävimmästä kansainvälisestä tunnustuksesta 30 vuotta 2022-11-28T16:56:36+02:00 Torsti Hyyryläinen torsti.hyyrylainen@helsinki.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/122779 Kansalaisosallistumisen muutos maaseudun hyvinvointipalveluissa 2022-11-02T14:50:53+02:00 Mari Kattilakoski mari.kattilakoski@uef.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/122935 Omavaraisuus kylän elävöittäjänä – Omavaraopisto paikallisena mahdollisuutena 2022-11-09T11:56:35+02:00 Pertti Rannikko pertti.rannikko@uef.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125068 Maaseudun visuaalinen runous Hanna Koikkalaisen silmin 2022-12-01T23:09:59+02:00 Katri Lassila katri.lassila@aalto.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125162 Käänteen tukemista ja tekemistä – 30 vuosikertaa Maaseutututkimus-lehteä 2022-12-05T13:37:21+02:00 Torsti Hyyryläinen torsti.hyyrylainen@helsinki.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/125391 MUA-yhdistyksen gradupalkinto Ilona Laaksolle 2022-12-13T18:22:20+02:00 Toimitus toimitussihteeri@maaseutututkimus.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/124993 Mikä maaseutumatkailutuotteen vastuullisuudessa kiinnostaa? 2022-11-29T15:02:45+02:00 Katja Pasanen katja.pasanen@uef.fi <p>Tutkimuksessa tarkastellaan, mistä maaseutumatkailutuotteen vastuullisuuden päätemoista ja sisällöistä yritysten tulisi viestiä eri kohderyhmille, jotta vastuullisuusviestintä olisi kuluttajista kiinnostavaa ja edistäisi ostopäätöstä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla 515 suomalaiselta ja 498 venäläiseltä kuluttajalta kuluttajapaneelia hyödyntäen. Pääkomponenttianalyysillä löydettiin viisi viestinnällistä pääteemaa: ympäristön ja ilmaston suojelu, resurssitehokkuus, paikallinen kulttuuri ja elämäntapa, paikallinen elinvoima ja talous sekä liikenne ja liikkuminen. Näistä sekä suomalaisia että venäläisiä vastaajia kiinnostivat eniten paikalliseen kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvä teema ja vähiten paikalliseen elinvoimaan ja talouteen liittyvä kokonaisuus. Tutkimuksen tulokset tuovat uutta tietoa merkittävimmistä ja kiinnostavimmista maaseutumatkailutuotteen ostopäätökseen vaikuttavista kohderyhmäkohtaisista vastuullisuusviestinnän teemoista ja sisällöistä matkailualalla sekä auttavat maaseutumatkailuyrityksiä kehittämään vastuullisuusviestintäänsä.</p> 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/122780 Nuorelle tutkijalle tulevaisuus on avoin ja mahdollisuuksia täynnä 2022-11-02T15:26:47+02:00 Torsti Hyyryläinen torsti.hyyrylainen@helsinki.fi 2022-12-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Maaseutututkimus