https://journal.fi/maaseutututkimus/issue/feed Maaseutututkimus 2024-06-26T18:56:41+03:00 Irene Kuhmonen irene.a.kuhmonen@jyu.fi Open Journal Systems <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146050 Maailma tarvitsee enemmän maaseutua 2024-05-31T13:04:42+03:00 Torsti Hyyryläinen Traci Birge 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146589 Sydänmaan paalut – yhteisöllistä nykytaidetta Vesannolta 2024-06-19T15:17:55+03:00 Helka Ketonen 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146693 Maaseutu kestävyyssiirtymässä 2024-06-24T15:52:41+03:00 Irene Kuhmonen 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146023 Ruokajärjestelmien kestävyyssiirtymä ja alueet keskinäisriippuvuuksien maailmassa 2024-05-30T17:27:49+03:00 Susanna Kujala 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146599 Regiimin kahlitsemat? Maanviljelijöiden toimijuus ja maatilojen resilienssi ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymässä 2024-06-19T17:36:26+03:00 Irene Kuhmonen 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146104 Koira ihmisen maailmassa. Runoilija Hanna Stormin haastattelu 2024-06-03T15:50:46+03:00 Anni Rannikko 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146631 Georgia – maaseudun kehittämistä Kaukasuksella 2024-06-20T12:47:56+03:00 Aapo Jumppanen 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146103 Maaseutututkimuksen täydentyvä lehtiarkisto on tulevaisuushanke 2024-06-03T15:47:56+03:00 Torsti Hyyryläinen Heli Ilola 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146730 Maaseutututkijatapaaminen Iisalmessa 28.–29.8.2024 2024-06-26T15:23:17+03:00 Toimitus 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146731 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2024 2024-06-26T15:34:01+03:00 Toimitus 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/142682 More than employment: Belonging and boundary construction among immigrants in rural Finland 2024-01-20T16:36:13+02:00 Marja Enbuska <p>Rural communities frame immigrants’ belonging experiences in various ways. In this article, I examine: 1) how do immigrants produce belonging in their speech through symbolic boundaries in rural areas, and 2) what kinds of belonging do those boundary constructions create? This study contributes to the discussion about belonging in rural areas by highlighting immigrants’ own voices in the process. The empirical data is based on twenty-three semi-structured interviews of immigrants living in rural areas in Finland. As a conclusion, the interviewees created belonging in relation to the safety and stagnancy of rural places, the experience of being (not) understood, and within religion and value systems. Within these three frames, the interviewees highlighted the meaning of employment, language, and social relations with Finnish people as aspects that promoted their sense of belonging. However, rural areas’ structural order offers different opportunities for these three elements of belonging to materialise.</p> 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/146010 Toteutuuko digitalisaatiolupaus syrjäisellä maaseudulla asuville nuorille? 2024-05-30T14:06:06+03:00 Ville-Samuli Haverinen Sari Tuuva-Hongisto <p>Digitalisaation on uskottu luovan yhdenvertaisia elämänrakentamisen mahdollisuuksia ”diginatiiveina” pidetyille nuorille. Digitalisaation merkitys korostuu erityisesti laajojen maaseutualueiden ja pitkien etäisyyksien Suomessa. Artikkelissa tarkastellaan, miten digitalisaatio, ja sen lupaukset, materialisoituvat syrjäisellä maaseudulla asuville nuorille – vai tapahtuuko niin? Kuinka saavutettavuus ja tasa-arvo toteutuvat ja liittyykö maaseudun diginuoruuteen edelleen erilaisia ja eritasoisia esteitä? Digitaalisuus nähdään artikkelissa nuorille tarjoutuvana mahdollisuusrakenteena, joka yhtäältä luo uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta vahvistaa ja uusintaa eriarvoisuutta. Artikkelissa jäsennetään syrjäseudulla asuvien noin 15-vuotiaiden nuorten osallisuutta ”digitaalisten kuilujen” avulla ja pohditaan tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumisen edellytyksiä vuosina 2021–2022 kerätyn määrällisen ja laadullisen tutkimusaineiston analyysissa</p> 2024-06-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Maaseutututkimus