https://journal.fi/maaseutututkimus/issue/feed Maaseutututkimus 2023-07-03T15:21:10+03:00 Torsti Hyyryläinen pt@maaseutututkimus.fi Open Journal Systems <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131153 Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa 2023-06-19T17:04:46+03:00 Aapo Jumppanen Timo Suutari 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131200 Vesihuollon tutkitut totuudet 2023-06-21T15:18:50+03:00 Juha Kuisma 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131193 Maaseudun ja arkkitehtuurin kuvia 2023-06-21T12:15:28+03:00 Katri Lassila 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131204 Cultures of Migration: A Multi-Sited Ethnography of Rural-Urban Migration in Finland 2023-06-21T17:23:51+03:00 Lauri Turpeinen 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131203 Kaupunkiviljelystä ruokaturvaa? Suomalainen elämäntapa murroksessa 2023-06-21T17:20:24+03:00 Pasi Heikkurinen 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/129322 Tiedonlouhinta luo mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen 2023-04-28T12:59:29+03:00 Olli Lehtonen 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131409 Maaseutu asiantuntemuksena ja osana kehittyviä ammattikuvia Suomessa ja maailmalla 2023-06-29T19:17:11+03:00 Torsti Hyyryläinen 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131283 Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023 2023-06-26T13:28:11+03:00 Toimitus 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131464 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023 2023-06-30T15:42:37+03:00 Toimitus 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131148 Kenenkään ei ole pakko asua kaupungissa – kuvataitelija Reima Juhani Hirvosen haastattelu 2023-06-19T13:31:05+03:00 Anni Rannikko 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/119762 Politiikka-, markkina- ja ympäristötekijöiden merkitykset ja maatalousyrittäjien strategiset valinnat 2022-05-31T22:39:09+03:00 Elina Vehmasto Jarkko Pyysiäinen Antony Starr <p>Maatalous on osa moninaisia paikallisia ja globaaleja arvoketjuja ja nopeasti muuttuvia toimintaympäristöjä. Maataloutta harjoittavat yritykset ja yrittäjät kohtaavat vastaavasti monenlaisia, muuttuvia odotuksia ja vaatimuksia: miten kyetä tuottamaan ruoan raaka-aineita taloudellisesti kannattavasti, huolehtia omasta ja ympäristön hyvinvoinnista sekä samanaikaisesti hillitä ja torjua ilmastonmuutosta, luontokatoa ja muita ympäristövaikutuksia? Miten maataloutta harjoittavat yrittäjät kokevat toimintaympäristönsä muutoshaasteet ja minkälaisten strategisten valintojen avulla he pyrkivät niihin vastaamaan? Tutkimuksessa haastatellut yrittäjät kokevat, että ekologisten ja biologisten haasteiden lisäksi merkittäviä haasteita maatalouden harjoittamiselle tuottavat institutionaaliset politiikka- ja markkinatekijät. Haastattelu­puheessa korostuvat erilaiset jäykkyydet, häiriöt ja nopeat reagointipaineet, joita maatalouspolitiikan ja -markkinoiden koetaan tuottavan. Maataloutta harjoittaville yrittäjille institutionaalisesta toimintaympäristöstä juontuvat haasteet näyttäytyvät yhtenä merkittävänä yritysten ja yrittäjien muutosjoustavuutta, resilienssiä, koettelevana häiriöiden muotona.</p> 2023-07-03T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus