Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> Maaseudun uusi aika ry fi-FI Maaseutututkimus 2670-2347 Takaisin Hämeeseen https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141193 Katri Lassila Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 110 116 10.51807/maaseutututkimus.141193 Maaseutututkimus-lehden päätoimittajaksi! https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141712 Toimitus Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus 2023-12-05 2023-12-05 31 2 117 117 Kirjoittajakutsu Maaseutututkimuksen TEEMA-julkaisuun 2025 https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141713 Toimitus Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus 2023-12-05 2023-12-05 31 2 118 118 Monitieteisen maaseutututkimuksen askeleet kohti tieteidenvälistä ongelmanratkaisua https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141602 Torsti Hyyryläinen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 3 8 10.51807/maaseutututkimus.141602 Maaseutuja kaupungissa: Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137164 Tuomas Honkaniemi Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 63 71 10.51807/maaseutututkimus.137164 Maisema ajan ulkopuolella https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141117 Katri Lassila Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 72 79 10.51807/maaseutututkimus.141117 Sosiaalisesti oikeudenmukainen maaseutu? https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138668 Aapo Jumppanen Marja Enbuska Atte Penttilä Toni Rajala Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 80 88 10.51807/maaseutututkimus.138668 Suomalaisen luomutuotannon ja monitieteisen luomututkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138075 Sari Iivonen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 89 96 10.51807/maaseutututkimus.138075 Maalaisuus on tunne. Taiteilija Iiu Susirajan haastattelu https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138103 Anni Rannikko Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus 2023-12-05 2023-12-05 31 2 105 109 10.51807/maaseutututkimus.138103 Mäkitornin merkkaama maaseutumaisema – eletty tila ja menneen mielikuva https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137910 <p>Hyppyrimäki kuului olennaisena osana suomalaiseen kylämaisemaan 1930-luvulta aina 1960-luvun alkuun saakka. Hyppyreiden rakentaminen, niiden olemassaolo ja käyttö sekä niiden lähes yhtäaikainen katoaminen kertovat omalta osaltaan suomalaisen maaseudun muutoksesta. Mäkitorni, yksittäinen ja varsin yksinkertainen rakennelma avaa yllättäviä polkuja maaseudun historialliseen maisemaan ja paljastaa sen kerroksellisuuden. Vaikka monet vanhat mäkitornit ovat jo hävinneet tai häviämässä, voidaan maisemasta niiden sisältämien muistojen kautta lukea kansallisia merkityksenantoja. Mäkitorni oli ja on suomalaisen urheilumenestyksen majakka, mutta hyppyri kertoo olemassaolollaan tai muistollaan myös aikakautensa yhteiskunnasta, sen rakenteesta ja valtasuhteista. Koska mäkihyppy oli vuosikymmenet osa suomalaiskansallista menestystarinaa, suurta kansallista urheilukertomusta, niin jo pelkkä tieto, että kylässä ja tällä paikalla on ollut joskus mäkitorni, ohjaa näkemään kylämaiseman ei-reaalisena ja suomalaiskansallisena. Maisemassa voi nähdä jotain sellaista, mitä siinä ei enää ole.</p> Ismo Björn Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 9 39 10.51807/maaseutututkimus.137910 Yli sinisten vaarojen: Affektiivisuus Sotkamoa käsittelevissä novelleissa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/130741 <p>Artikkelissa tarkastellaan paikkaan liitettyjä tunteita ihmismaantieteen ja affektien tutkimuksen käsitteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä kokemukset ja aistimukset tuottavat paikan tunnun, vaikuttavat yksilöiden käsityksiin itsestään paikkakuntalaisina ja vahvistavat paikkatunnetta. Tutkimuksessa tunnistetaan eri tavoin ilmaistuja tunnekokemuksia kiinnittäen huomiota sekä nimettyihin tunteisiin että kehollisiin tunnetiloihin eli affekteihin. Aineisto koostuu Sotkamo 375 vuotta -novellikirjoituskilpailun teksteistä. Analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Nimettyjä tunnesanoja teksteissä ovat kaipaus, ylpeys, rakkaus, ikävä ja rauha. Keholliset tunnekokemukset kytkeytyvät Sotkamon maisemiin ja luonnonelementteihin sekä myös paikkakunnan historiaan ja suulliseen perinteeseen.</p> Maarit Sireni Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 40 62 10.51807/maaseutututkimus.130741 Paikkaseksikkyyttä maaseudulla https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138102 Sulevi Riukulehto Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 97 100 10.51807/maaseutututkimus.138102 Maaseudun tulevaisuus on oikeuden­mukaisessa kestävyysmurroksessa. Tuuli Orasmaan kirja rakentaa syyllistämiskeskustelun ylittävää siltaa maatalouden ympäristökysymysten kohtaamiseen https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138535 Juha Helenius Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-12-05 2023-12-05 31 2 101 104 10.51807/maaseutututkimus.138535