Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> Maaseudun uusi aika ry fi-FI Maaseutututkimus 2670-2347 Kenenkään ei ole pakko asua kaupungissa – kuvataitelija Reima Juhani Hirvosen haastattelu https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131148 Anni Rannikko Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 71 77 10.51807/maaseutututkimus.131148 Politiikka-, markkina- ja ympäristötekijöiden merkitykset ja maatalousyrittäjien strategiset valinnat https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/119762 <p>Maatalous on osa moninaisia paikallisia ja globaaleja arvoketjuja ja nopeasti muuttuvia toimintaympäristöjä. Maataloutta harjoittavat yritykset ja yrittäjät kohtaavat vastaavasti monenlaisia, muuttuvia odotuksia ja vaatimuksia: miten kyetä tuottamaan ruoan raaka-aineita taloudellisesti kannattavasti, huolehtia omasta ja ympäristön hyvinvoinnista sekä samanaikaisesti hillitä ja torjua ilmastonmuutosta, luontokatoa ja muita ympäristövaikutuksia? Miten maataloutta harjoittavat yrittäjät kokevat toimintaympäristönsä muutoshaasteet ja minkälaisten strategisten valintojen avulla he pyrkivät niihin vastaamaan? Tutkimuksessa haastatellut yrittäjät kokevat, että ekologisten ja biologisten haasteiden lisäksi merkittäviä haasteita maatalouden harjoittamiselle tuottavat institutionaaliset politiikka- ja markkinatekijät. Haastattelu­puheessa korostuvat erilaiset jäykkyydet, häiriöt ja nopeat reagointipaineet, joita maatalouspolitiikan ja -markkinoiden koetaan tuottavan. Maataloutta harjoittaville yrittäjille institutionaalisesta toimintaympäristöstä juontuvat haasteet näyttäytyvät yhtenä merkittävänä yritysten ja yrittäjien muutosjoustavuutta, resilienssiä, koettelevana häiriöiden muotona.</p> Elina Vehmasto Jarkko Pyysiäinen Antony Starr Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 9 42 10.51807/maaseutututkimus.119762 Toiseuden taidetta? Maaseudun ja kaupungin kohtaamisen vaikeus Jyrki Lehtolan esseetrilogiassa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131153 Aapo Jumppanen Timo Suutari Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 63 67 10.51807/maaseutututkimus.131153 Vesihuollon tutkitut totuudet https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131200 Juha Kuisma Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 68 70 10.51807/maaseutututkimus.131200 Maaseudun ja arkkitehtuurin kuvia https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131193 Katri Lassila Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 78 84 10.51807/maaseutututkimus.131193 Cultures of Migration: A Multi-Sited Ethnography of Rural-Urban Migration in Finland https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131204 Lauri Turpeinen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 43 48 10.51807/maaseutututkimus.131204 Kaupunkiviljelystä ruokaturvaa? Suomalainen elämäntapa murroksessa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131203 Pasi Heikkurinen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 49 55 10.51807/maaseutututkimus.131203 Tiedonlouhinta luo mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/129322 Olli Lehtonen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 56 62 10.51807/maaseutututkimus.129322 Maaseutu asiantuntemuksena ja osana kehittyviä ammattikuvia Suomessa ja maailmalla https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131409 Torsti Hyyryläinen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2023-07-03 2023-07-03 31 1 3 8 10.51807/maaseutututkimus.131409 Maaseutututkijatapaaminen Salossa 30.–31.8.2023 https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131283 Toimitus Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus 2023-07-03 2023-07-03 31 1 85 85 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen gradukilpailu 2023 https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/131464 Toimitus Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus 2023-07-03 2023-07-03 31 1 86 86