Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> fi-FI irene.a.kuhmonen@jyu.fi (Irene Kuhmonen) toimitussihteeri@maaseutututkimus.fi (Heli Ilola) ti, 05 joulu 2023 09:59:19 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Monitieteisen maaseutututkimuksen askeleet kohti tieteidenvälistä ongelmanratkaisua https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141602 Torsti Hyyryläinen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141602 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Maaseutuja kaupungissa: Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137164 Tuomas Honkaniemi Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137164 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Maisema ajan ulkopuolella https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141117 Katri Lassila Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141117 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Sosiaalisesti oikeudenmukainen maaseutu? https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138668 Aapo Jumppanen, Marja Enbuska, Atte Penttilä, Toni Rajala Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138668 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Suomalaisen luomutuotannon ja monitieteisen luomututkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138075 Sari Iivonen Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138075 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Maalaisuus on tunne. Taiteilija Iiu Susirajan haastattelu https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138103 Anni Rannikko Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138103 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Mäkitornin merkkaama maaseutumaisema – eletty tila ja menneen mielikuva https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137910 <p>Hyppyrimäki kuului olennaisena osana suomalaiseen kylämaisemaan 1930-luvulta aina 1960-luvun alkuun saakka. Hyppyreiden rakentaminen, niiden olemassaolo ja käyttö sekä niiden lähes yhtäaikainen katoaminen kertovat omalta osaltaan suomalaisen maaseudun muutoksesta. Mäkitorni, yksittäinen ja varsin yksinkertainen rakennelma avaa yllättäviä polkuja maaseudun historialliseen maisemaan ja paljastaa sen kerroksellisuuden. Vaikka monet vanhat mäkitornit ovat jo hävinneet tai häviämässä, voidaan maisemasta niiden sisältämien muistojen kautta lukea kansallisia merkityksenantoja. Mäkitorni oli ja on suomalaisen urheilumenestyksen majakka, mutta hyppyri kertoo olemassaolollaan tai muistollaan myös aikakautensa yhteiskunnasta, sen rakenteesta ja valtasuhteista. Koska mäkihyppy oli vuosikymmenet osa suomalaiskansallista menestystarinaa, suurta kansallista urheilukertomusta, niin jo pelkkä tieto, että kylässä ja tällä paikalla on ollut joskus mäkitorni, ohjaa näkemään kylämaiseman ei-reaalisena ja suomalaiskansallisena. Maisemassa voi nähdä jotain sellaista, mitä siinä ei enää ole.</p> Ismo Björn Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/137910 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Yli sinisten vaarojen: Affektiivisuus Sotkamoa käsittelevissä novelleissa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/130741 <p>Artikkelissa tarkastellaan paikkaan liitettyjä tunteita ihmismaantieteen ja affektien tutkimuksen käsitteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä kokemukset ja aistimukset tuottavat paikan tunnun, vaikuttavat yksilöiden käsityksiin itsestään paikkakuntalaisina ja vahvistavat paikkatunnetta. Tutkimuksessa tunnistetaan eri tavoin ilmaistuja tunnekokemuksia kiinnittäen huomiota sekä nimettyihin tunteisiin että kehollisiin tunnetiloihin eli affekteihin. Aineisto koostuu Sotkamo 375 vuotta -novellikirjoituskilpailun teksteistä. Analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Nimettyjä tunnesanoja teksteissä ovat kaipaus, ylpeys, rakkaus, ikävä ja rauha. Keholliset tunnekokemukset kytkeytyvät Sotkamon maisemiin ja luonnonelementteihin sekä myös paikkakunnan historiaan ja suulliseen perinteeseen.</p> Maarit Sireni Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/130741 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Paikkaseksikkyyttä maaseudulla https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138102 Sulevi Riukulehto Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138102 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Maaseudun tulevaisuus on oikeuden­mukaisessa kestävyysmurroksessa. Tuuli Orasmaan kirja rakentaa syyllistämiskeskustelun ylittävää siltaa maatalouden ympäristökysymysten kohtaamiseen https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138535 Juha Helenius Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/138535 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Takaisin Hämeeseen https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141193 Katri Lassila Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141193 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Maaseutututkimus-lehden päätoimittajaksi! https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141712 Toimitus Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141712 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Kirjoittajakutsu Maaseutututkimuksen TEEMA-julkaisuun 2025 https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141713 Toimitus Copyright (c) 2023 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/141713 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200