Memory politics in transition: Nostalgia tours and gilded memories of Petsamo

  • Maria Lähteenmäki Itä-Suomen yliopisto
  • Alfred Colpaert Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: muistipolitiikka, nostalgiamatkailu, sotapakolaiset, arktinen raja-alue, tekstinlouhinta

Abstrakti

Muistipolitiikka muutoksessa: nostalgiamatkojen ja kultautuvien muistojen Petsamo

Artikkeli esittelee ja arvioi toisen maailmansodan jälkeen rakentunutta Petsamon suomalais-venäläis-norjalaista raja-aluetta koskevaa muistipolitiikkaa. Miten seutua on muisteltu, sitä koskevaa tietoa jaettu ja tulkittu yhtäältä Petsamon suomalaisten sotapakolaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa, toisaalta julkisessa suomalaisessa kirjoittelussa? Millaisin keinoin aluetta koskevia kokemuskertomuksia ja historiaa on pyritty virvoittamaan ja miten seudun geopoliittista tilaa on konstruoitu? Petsamo oli toisen maailmansodan aikana osa laajempaa arktista sotarintamaa. Sodan jälkeen, syyskuussa 1944, Suomi menetti traagisesti Jäämeren maakäytävänsä Neuvostoliitolle. Tutkimuksemme aineisto käsittää 521 artikkelia, joita on analysoitu sekä laadullisin että tekstinlouhinnan menetelmin. Johtopäätöksinä esitämme, että verrattuna muihin pakolaiskertomuksiin – etenkin karjalaiseen menetetyn kotiseudun narratiiviin – Petsamo on jäänyt perifeeriseksi juonteeksi sekä suomalaisessa sodanjälkeisessä muistipolitiikassa että nostalgiamatkailussa. Syitä tähän ovat ennen muuta seudun suhteellisen vähäinen pakolaisvirta (5 200 pakolaista 420 000:sta), evakkojen jakautuminen kahteen etniskulttuuriseen ryhmään (suomalaiset, kolttasaamelaiset) sekä alueen neuvostoaikana tuhoutunut luonto, saastunut ympäristö, militarisoituminen ja sulkeutuneisuus aina vuoteen 1990 saakka. Petsamon muistipolitiikan muodot – kuten nostalgiamatkailu, kirjallinen muistitieto, muistomerkit, ylisukupolviset maiseman kokemukset sekä historiakirjat – voidaan nähdä ilmentyminä kotiseudun menettämiseen liittyvästä kollektiivisesta surutyöstä ja yksilöllisestä terapeuttisesta luopumisprosessista, mutta myös erityisen petsamolaisen tunneyhteisön määrätietoisesta voimaannuttamisesta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 9, 2020
Viittaaminen
Lähteenmäki, M., & Colpaert, A. (2020). Memory politics in transition: Nostalgia tours and gilded memories of Petsamo. Matkailututkimus, 16(1), 8-34. https://doi.org/10.33351/mt.85341