Lecturers’ perceptions of the Internationalization of the Curriculum in Finnish higher tourism education

Kirjoittajat

  • Sanna-Mari Renfors Satakunnan ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

kansainvälistäminen, opetussuunnitelma, matkailu, korkeakoulutus, Suomi

Abstrakti

Opetussuunnitelman kansainvälistäminen opettajan näkökulmasta matkailun korkeakoulutuksessa Suomessa

Opetussuunnitelman kansainvälistämisen merkitys matkailun korkeakoulutuksessa on kasvanut viime vuosina. Matkailututkimuksessa ei kuitenkaan ole hyödynnetty tämän tutkimusalueen keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia viitekehyksiä (mm. Leask, 2001; 2009; 2011; 2013a; 2013b; 2015; Leask & Bridge, 2013). Tämä laadullinen tutkimus laajentaa nykyistä ymmärrystä aiheesta tarkastelemalla, miten opettajat käsittävät opetussuunnitelman kansainvälistämisen käytännössä matkailun korkeakoulutuksessa Suomessa. Tulokset osoittavat, että opetussuunnitelman kansainvälistäminen Suomessa matkailun korkeakoulutuksessa on vielä pirstaloitunutta ja siitä puuttuu suunnitelmallisuus. Tämän vuoksi organisaatio- ja koulutusohjelmatasolla tulisi luoda yhteinen näkemys aiheesta. Artikkeli sisältää ehdotuksia koulutuspäälliköille ja opettajille nykyisen opetussuunnitelman kansainvälistämisen tason arvioimiseksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-24

Viittaaminen

Renfors, S.-M. (2021). Lecturers’ perceptions of the Internationalization of the Curriculum in Finnish higher tourism education . Matkailututkimus, 17(1), 26–45. https://doi.org/10.33351/mt.99234