(1)
Korkolainen, P. Palveluntarjoaja Vastaa Turvallisuudesta. matk 2013, 9, 49-51.