(1)
Mällinen, M.-R.; Sarkki, S. Tekemällä Matkailun Kulttuuriseen kestävyyteen: Ongelmia Ja Niiden Hallintaa Utsjoen kirkonkylässä. matk 2014, 10, 23-39.