(1)
Konu, H.; Tyrväinen, L. Matkakohteen luontoympäristön Vetovoimaisuuden ylläpitäminen Maisema- Ja Virkistysarvokaupan Avulla. matk 2020, 16, 40-44.