Hanni-Vaara, P., & Paloniemi, P. (2021). Matkailuliiketoiminnan perusteos: Kirja-arvio teoksesta Henna Konu, Juho Pesonen & Helen Reijonen, toim. (2020). Matkailuliiketoimintaa teoriasta käytäntöön. Vastapaino. Matkailututkimus, 17(1), 71–76. https://doi.org/10.33351/mt.102976