Mällinen, M.-R., & Sarkki, S. (2014). Tekemällä matkailun kulttuuriseen kestävyyteen: Ongelmia ja niiden hallintaa Utsjoen kirkonkylässä. Matkailututkimus, 10(2), 23–39. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/90905