Milne, Jordana, Outi Rantala, ja Bryan S. R. Grimwood. 2019. ”Children As Tour Guides”. Matkailututkimus 15 (2):33-44. https://doi.org/10.33351/mt.88269.