Toivonen, A. (2017) ”Sustainable planning for space tourism”, Matkailututkimus, 13(1-2), ss. 21–34. Saatavissa: https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/67850 (Viitattu: 3elokuuta2021).