Rantala, O. (2018) ”Millaiseen tulevaisuuden matkailuun osallistumme?”, Matkailututkimus, 14(1), ss. 4-6. Saatavissa: https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/73026 (Viitattu: 17lokakuuta2019).