Mällinen, M.-R. ja Sarkki, S. (2014) ”Tekemällä matkailun kulttuuriseen kestävyyteen: Ongelmia ja niiden hallintaa Utsjoen kirkonkylässä”, Matkailututkimus, 10(2), ss. 23–39. Saatavissa: https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/90905 (Viitattu: 28syyskuuta2022).