1.
Salmela T, Valtonen A. Towards collective ways of knowing in the Anthropocene: Walking-with multiple others. matk [Internet]. 18. joulukuuta 2019 [viitattu 29. maaliskuuta 2020];15(2):18-2. Saatavissa: https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/88267